View this page in English
Meer dan 500 jaar Vakwerk geschiedenis
Lang geleden stond er een grote Romeinse Villa hier; een landgoed met behalve de villa ook bijbehorende boerderijen (Villare).
In 700 n.c. werd hier al melding van gemaakt!

Later werd Villian genoemd in een akte uit 1016, waarbij 2 van deze boerenhoeven geschonken werden aan de Abdij van Aken. De naam Villian is later verbasterd tot Vijlen met twee puntjes. Al wordt ons dorp in het dialect nog steeds “Viele” genoemd.

De Hopschet is een van de 7 Vijlense ‘rotten‘ (de overblijfselen van deze oude boerderijen). Hopschet ontleend zijn naam waarschijnlijk aan ‘Op Scheidt, ‘op de Berg‘, vrij vertaald waterscheiding. De in-ham van de Vijlenberg, gemarkeerd door een stenen kruis ligt op een hoogte, een groepje huizen die in de volksmond "Op ghene Hopschet" worden genoemd.

Het is een pittoresk stukje oud-Vijlen. Naar men zegt zou de basis van ons vakwerkhuisje al uit 1485 stammen, al zegt het officiële Rijksmonumenten-document begin 16e eeuw. Wonen in een stukje wereld erfgoed…onmogelijk uit te leggen, wat voor mooi gevoel dat geeft!
© Vakantiehuis-Vijlen.nl